ŠMARCA - Prodaja, Posest Zazidljiva

Posredovanje: Prodaja

Velikost: 6900 m2

Vrsta: Posest

Tip: Zazidljiva

Leto: Ni podatka

Nadstropje Ni podatka

 

Šifra: PP1

Regija: LJ-okolica

Upravna enota: Kamnik

Naselje: Šmarca

EI: Ni podatka

Cena: 150,00 EUR/m2
6.900 m², zazidljiva, prodamo zazidljivo zemljišče ki se nahaja na odlični lokaciji ob cesti Kamnik - Domžale, v območju GI-gospodarske cone s sprejetim OPPN -jem.Trenutno, parcelo zaseda najemnik, prevzem pa je predviden do konca leta 2023, prodamo. Cena: 150,00 EUR/m²

Dodaten opis

V območju OPPN je predvidena naslednja raba zemljišč:

 Podrobna namenska raba območja je opredeljena kot – IG – gospodarske cone.

 Osnovne dejavnosti, ki so v območju predvidene, so: trgovske in storitvene dejavnosti, poslovne, obrtne, proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje.

 Spremljajoče dejavnosti, ki so v območju predvidene, so: gostinstvo in turizem, javna uprava, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.

 Izključujoča dejavnost v območju obdelave je bivanje.

Izključujoče dejavnosti v območju A so vse dejavnosti, ki presegajo mejne vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom ter parkirišča za tovorna vozila in pripadajoča skladišča, kot npr. težka industrija, hrupna obrt ali druge hrupne dejavnosti.

(7) Vrsta zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki jih je dovoljeno umeščati v območje:

– 122 poslovne in upravne stavbe,

– 123 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,

– 124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,

– 125 industrijske stavbe in skladišča,

– 12420 garažne stavbe (za potrebe cone),

– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu.

Pogoj prodajalca za sklenitev prodajne pogodbe je da kupec prevzame del stroška posredovanja in sicer v višini 2%+DDV.

 

Kontakt

Prodajalec: MA - NEPREMIČNINSKA DRUŽBA, Marko Alič s.p.
Naslov: Vir, Šaranovičeva 28, 1230 Domžale
GSM: 041/466-053
Email: ma.nepremicnine@gmail.com

Vaše povpraševanje

*
*
*

Zavarovanje za škodo

Odgovornost za škodo, povzročeno s kršitvijo pogodbe o posredovanju, imamo zavarovano v skladu z zakonom.

Licenca MOP RS

Imamo pridobljeno Licenco za nepremičninskega posrednika opravljeno pri MOP RS.

Kodeks GZS

Smo podpisniki kodeksa dobrih poslovnih običajev pri GZS